Om Validero > Vår metod

När du skall påbörja en rekrytering använder du Valideros kravprofilsverktyg för att bestämma vad det är du letar efter. Om du är osäker på vilka egenskaper som är mest framgångsrika för den roll du skall tillsätta så hjälper systemet dig med detta. Berätta bara vad du söker så hämtar Validero fram rätt egenskaper!

När du skall sätta ut en annons så trycker du på en knapp. Validero skapar en skräddarsydd annons baserad på din kravprofil.

När kandidaterna söker tjänsten fyller de också i det anpassade testet. De får återkoppling via e-post och du får dina kandidater rangordnade efter de egenskaper du söker. Du behöver inte längre gå igenom hundratals personliga brev och CV för att hitta de rätta kandidaterna.

När du skall intervjua kandidater tar Validero fram skräddarsydda intervjufrågor till dig. Du kan även ta fram specialiserade referensguider.

Validero ger dig rekommendationer för varje kandidat både vad gäller eventuell anställning och tips och råd för hur personen skall coachas, stöttas och utvecklas inom företaget.


Följ med Anders när han använder Validero för att hitta en ny säljare till en klädbutik i Stockholm:

 1. 1.

  Kravprofil

  Anders loggar in på Validero och skapar en ny rekrytering. Han söker i listan över olika profiler och klickar på butikssäljare. Han ber om en kravprofil och genast skapar systemet en sådan. Den innehåller en beskrivning av arbetsuppgifterna, önskad bakgrund och den innehåller också de relevanta personlighetsegenskaperna. I det här fallet vet Validero att Ordningsam, Social förmåga, Flexibel och sju andra egenskaper är de som visat sig vara de som gör att man blir en riktigt bra butikssäljare. Anders gör några korrigeringar i texten innan han godkänner.

 2. 2.

  Annonsen

  Validero skapar en annons med företagsinformation, arbetsbeskrivning och krav på den sökande. Informationen hämtas från kravprofilen. Anders gör några ändringar innan han publicerar. Med en knapptryckning kan han lägga ut annonsen på sin egen företagssida, Valideros sida och de andra platser han väljer.

  3.

  Kandidaterna söker jobb

  Anders kan nu luta sig tillbaka och låta kandidaterna söka jobbet. När de söker fyller de i ett vetenskapligt framtaget arbetspsykologiskt test som mäter de egenskaper som tagits fram i kravprofilen. Anders följer utvecklingen på Validero och ser listan med ansökningar fyllas på. Kandidaterna rankas på en lista och ställningen förändras allt eftersom nya kandidater kommer in. Just nu ligger Lisa Larsson högst upp med 93% matchning.

  4.

  Urvalet

  När ansökningstiden gått ut har Lisa gått ner till tredje plats. Anders väljer att kalla de fem högst rankade till intervju. Han tar kontakt med kandidaterna och bokar in intervjuer.

  5.

  Intervjuer

  Det är dags för den första intervjun. Det är Lisa som kommer. Anders klickar på en knapp och Validero skapar en skräddarsydd intervjuguide. Den utgår från en jämförelse mellan kravprofilen och Lisas profil. Anders får precis rätt frågor att ställa till just denna kandidat. Efter intervjun för han snabbt och enkelt över hennes svar till datorn. Svaren analyseras av Validero och därefter anpassas Lisas profil efter den nya informationen. Hon har nu en matchning på 96%. Efter de övriga fyra intervjuerna har rangordningen ändrats lite och Lisa är nu rankad etta.

  6.

  Referenstagning

  Anders ringer referenser på de tre toppkandidaterna. På samma sätt som med intervjuerna skapar Validero skräddarsydda frågeguider. Anders ställer frågorna och för sedan in resultaten i systemet.

  7.

  Rekommendationer

  När allt är klart ligger Lisa fortfarande på första plats och Anders tycker att hon verkar vara den bästa kandidaten. Han läser Valideros slutrekommendation. Det är en flersidig rapport som beskriver hennes styrkor, hennes utvecklingsområden och hur hon bäst skall coachas och motiveras att göra ett bra jobb. Han bestämmer sig för att erbjuda henne jobb. Med hjälp av Validero tar Anders fram hennes slutgiltiga arbetsbeskrivning och hennes anställningsavtal.