Om Validero

HITTA FRAMGÅNGSNYCKELN

Validero hittar nyckeln till framgång. Systemet mäter vilka egenskaper som dina bästa anställda har och jämför dem med olika medelvärden. Om gruppen visar sig ha en profil som inom vissa egenskaper starkt särskiljer sig från normen, har vi kartlagt deras framgångsprofil. Testprofiler, som du kan spara för olika yrkesgrupper, ger en enkel och tydlig förklaring till vad som gör de bästa så framgångsrika, så att du kan anställa fler med samma profil.

Läs mer om Valideros metodik

PERSONLIGHETSTESTA ALLA SÖKANDE

I Valideros rekryteringsprocess ingår personlighetstest som den första delen av ansökningsprocessen för alla sökande. Detta sker helt och hållet på nätet utan inblandning av konsulter. Vi använder personlighetstest som urvalsmetod där de ansökandes resultat jämförs med Testprofilen. Ansökande som har rätt egenskaper för att lyckas och förväntas ha framgång går vidare i processen. På så sätt säkerställs att endast ansökande som har rätt personlighet och motivation till framgång blir anställda.

Läs mer om vetenskapen bakom Valideros test

HITTA DE BÄSTA REDAN INNAN INTERVJUN

Validero ger dig en lista på alla ansökande kandidater rangordnade efter hur väl de matchar Testprofilen och därmed hur troligt det är att de lyckas, tack vare deras personliga egenskaper. Du hanterar alla ansökningar i systemet samt får tillgång till intervjuguider och mallar som är skräddarsydda för varje kandidat.

Kontakta oss så berättar vi mer!